Biotoop

FACTS

De Biotoop is een gebouwencomplex aan de noordrand van Haren, waar meer dan 250 mensen wonen en werken.
Sinds 2013 beheert huisvester Carex het voormalig Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, gebouwd in de zestiger jaren. Met een oppervlakte van 30.000 m2, verspreid over een terrein van acht hectare, is het een van de grootste creatieve broedplaatsen van het land en veruit de groenste.
In een van de vleugels zijn bedrijven gevestigd, in een andere ateliers in de creatieve sector. In vleugel F zijn zalen beschikbaar voor evenementen. Openbare vertoningen in de filmzaal worden in de agenda aangekondigd.


Informatie

Biotoop