Hofstraat

FACTS

17 ateliers; eigenaar: Lefier; toewijzing alle ateliers door Atelierorganisatie HaViK

Het pand Hofstraat 21 ligt op de hoek van de Hofstraat en de Sint-Walburgstraat. Door de Hofstraat heeft een van de oudste stadsmuren van Groningen gelopen. In 1870 werd het middelbaar onderwijs voornamelijk gerepresenteerd door de Franse school, gericht op handel en nijverheid. Ook in Groningen was er vanaf 1860 een Franse school 'voor jonge jufvrouwen' gevestigd in het huidige atelierpand aan de Hofstraat. Daarna, in 1872 werd er de Middelbare Meisjesschool (MMS) opgericht die bedoeld was om meisjes enige algemene ontwikkeling te geven, niet om hen voor te bereiden voor de universiteit. In 1877 gaf Frederike van Uildriks, schrijver en natuuronderzoeker er les. Vanaf 1919 (het jaar dat er een zesjarige afdeling HBS-B aan de school werd verbonden) tot aan 1965 heette de school officieel de Gemeentelijke Hogere Burgerschool voor Meisjes. In 1937 gaf onder anderen de Groninger Ploegschilder Jan Lucas van der Baan hier les. Na de HBS voor Meisjes heeft het pand aan de Hofstraat onderdak geboden aan meerdere middelbare scholen. En nu bevinden zich er al weer geruime tijd expositieruimtes en ateliers.

Informatie

Hofstraat